Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

«320px-Igelstachelbart,_Hericium_erinaceus

320px-Igelstachelbart,_Hericium_erinaceus

Lion’s mane mushroom – Hericium erinaceus

Bakgrunnsfoto: Kardeborre