Kardeborrerot som forbundsfelle

Av Lady Barbara, Lady Barbara’s Garden

Kardeborrerot og kronisk borreliose

Muligheten for å benytte kardeborrerot som en viktig forbundsfelle, spesielt for mennesker med kronisk borreliose, stammer fra Matthew Woods glimrende bok, The Book of Herbal Wisdom. Denne boken anbefales på det sterkeste generelt, men den har også et helt kapittel utelukkende om kardeborrerot.

Matthew har en sterk fornemmelse av alt det plantene er – energetisk, kjemisk, hva de får fram i oss og hva de har å vise oss. Han støtter seg til mange ulike tradisjoner og vever tingene sammen med personlige historier om hvordan han har brukt ulike planter for å behandle forskjellige tilstander.

Når det gjelder kardeborre, Dipsacus sylvestris, lærer han først om den kinesiske Dipsacus japonica. Det kinesiske navnet betyr å «gjenopprette det som er skadet». Matthew sier «Kardeborre er glimrende ved kroniske betennelser i musklene, noe som gir begrenset bevegelighet og store smerter . . . Kardeborre kan med hell brukes i kroniske tilfeller der personen har leddbetennelser, musklene er stive og såre og fungerer dårlig.»

Matthew sier «Kardeborre er glimrende ved kroniske betennelser i musklene, noe som gir begrenset bevegelighet og store smerter . . . Kardeborre kan med hell brukes i kroniske tilfeller der personen har leddbetennelser, musklene er stive og såre og fungerer dårlig.»

Matthews venn og lærer, den nå avdøde William LeSassier, sa: «Den er for mennesker som var til gagn, men som mistet den evnen. . . . De kom bort fra stien.»

Men hvorfor spesielt for borreliose? Matthew skriver: «Etter å ha trengt inn i kroppen gjennom et flåttbitt, borer spiroketene seg inn i musklene hvor de slår seg ned for å leve. Her forårsaker de kronisk betennelse og smerte og ødelegger muskler og ledd. Folk blir som nedbrutte «syfilitikere i tredje stadium», slik det er beskrevet i gamle medisinske lærebøker.»

Matthew beskriver progresjonen hos fem klienter, alle noe forskjellige, som opplever utrolig helbredelse ved å bruke kardeborre. En jeg ble opptatt av, beskrev hvordan hennes symptomer ble bedre ovenfra og ned. (Mine var motsatt.) Noen av klientene beskrev hvordan symptomene endret seg underveis og medførte fra mild til kraftig forverring mens helbredelsen fant sted.

Lytt til din egen kropp

Det er her du må lytte til din egen kropp. Dosene Matthew anbefaler er virkelig bitte små, men dersom de forsterker symptomene dine, bør du redusere dem til et nivå du kan håndtere. Mine symptomer kom kun tilbake noen få dager. I det jeg nærmet meg de maksimalt anbefalte 9 dråpene om dagen, ville ikke kroppen min ha så mange, og jeg hørte på den. Jeg stoppet på 2 dråper kun 2 ganger om dagen og forble der 6 eller 7 uker. I etterpåklokskap forstår jeg nå at de to dråpene to ganger daglig holdt meg under nivået for Herxheimers reaksjon (se nærmere forklaring på dette lenger nede i teksten).

Egentesting

Når jeg har anledning til å treffe mennesker personlig, får jeg dem til å foreta egentesting med kardeborre. Selv om vi begge vet at vedkommende har borreliose, hender det av og til at de tester negativt. Jeg har som oftest sett dette med personer som for tiden får sin første behandling med Doksycyklin. Når de er ferdig med denne, får jeg dem til å teste på nytt, og ofte tester de nå positivt. Matthew har sett folk få vellykket resultat ved å ta kardeborre samtidig med antibiotika. Han foreslår imidlertid at på grunn av kardeborrens dypt subtile vesen, bør den tas på en helt annen tid på dagen enn noe annet man eventuelt tar. Det er jeg helt enig i.

Kardeborre og nevrologiske symptomer

Selv om man ofte vil se at kardeborre anbefales for borreliosens ledd- og muskelsmerter, rettet den seg i mitt tilfelle helt og fullt mot hele sykdommen som viste seg å være særdeles alvorlige nevrologiske symptomer. Sammen med Johannesurt (Prikkperikum)* helbredet den nerveskadene mine.

Det vi opp gjennom årene har sett, er at kardeborren later til å «lokke udyrene fram» slik at ens eget immunforsvar (ideelt) eller noe annet (hvis immunforsvaret er for skadet til å klare det) kan drepe dem.

Herxheimers reaksjon kontra oppblussing av symptomer

Her vil jeg gjerne forklare hvordan jeg opplever forskjellen på Herxheimers reaksjon og oppblussing. Den klassiske Herxheimers reaksjonen oppstår når så mange spiroketer plutselig har blitt uskadeliggjort at leveren, nyrene og lymfekjertlene rett og slett ikke kan håndtere det. Mange tror dette viser at noe virker. Faktum er at dette er skadelig for kroppen og bør unngås. Man opplever Herxheimers reaksjon når ordet fryktelig blir det viktigste i ens ordforråd.

Til forskjell fra dette kan inntak av kardeborre forårsake at tidligere symptomer blusser opp, avhengig av hvor i kroppen spiroketene gjemmer seg, fordi kardeborren «kaller på» spiroketene akkurat der. Tilpass derfor doseringen til et nivå som kjennes behagelig og der du kan fungere.

Dosering

Kardeborre kan tas i vann, under tungen eller på tungen. Det å kjenne bitterheten kan være del av helbredelsesprosessen. Forsøk bare å unngå og ta den samtidig med noe annet slik at den får gjort det den skal. Reduser dosen dersom du føler at ting virvles opp altfor mye eller at symptomene blir forsterket. Det er helt i orden å hoppe over en dose eller en hel dag inntil du er på plass igjen i deg selv. I tilfelle borreliosen eller borreliosens medinfeksjoner har påvirket hjertet ditt, forviss deg om at du får kompetent medisinsk behandling slik at eventuell oppblussing blir overvåket.

 • Dag 1

  • 1 eneste dråpe!

 • Dag 2

  • 1 dråpe, 1 dråpe

 • Dag 3

  • 1 dråpe / 1 / 1

 • Dag 4

  • 2 dråper / 1 / 1

 • Dag 5

  • 2 dråper / 2 / 1

 • Dag 6

  • 2 / 2 / 2

 • Dag 7

  • 3 / 2 / 2

 • Dag 8

  • 3 / 3 / 2

 • Dag 9

  • 3 / 3 / 3

 • og fortsett med 3 dråper 3 ganger daglig . . . eller mindre.

Det er sjelden behov for å ta mer enn 9 dråper pr. dag, og det er i orden å ta færre. Det anbefales å bruke kardeborre fra 6 uker til 3 måneder eller lengre. Selv om andre urtemedisinere anbefaler langt høyere doser, anser ikke Matthew og jeg at det er nødvendig.

Det er sjelden behov for å ta mer enn 9 dråper pr. dag, og det er i orden å ta færre. Det anbefales å bruke kardeborre fra 6 uker til 3 måneder eller lengre. Selv om andre urtemedisinere anbefaler langt høyere doser, anser ikke Matthew og jeg at det er nødvendig.

Bruk av kardeborre for å behandle borreliose er ikke evaluert av FDA (Food and Drug Administration i USA), og det gjøres ikke krav på å kunne diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdommer overhodet.

Lover jeg at det jeg gjorde vil kurere ethvert tilfelle av borreliose?
Å, kom igjen, vi vet bedre enn som så.
Still opp hundre tilfeller av borreliose på en rekke, og du vil se hundre ulike historier.
Men både Matthew og jeg ser stadig virkelig oppmuntrende resultater ved bruk av kardeborre.

Lady Barbara med kardeborre i hagen sin
De kardeborrene!
Kardeborrene som trives i hagen hvor jeg bor, ble over 2,75 meter høye! Jeg antar at de er like glad i meg som jeg er i dem.
(Foto Alan VanZuuk 04/07/08)

Lady Barbara døde i september 2013. Hun hadde initierte en gruppe på Facebook med fokus på bruk av kardeborrerot for behandling av borreliose som er blitt videreført: The TeaselLymer’s Garden.

Her er Lady Barbaras oppskrift på hvordan man lager sin egen tinktur av kardeborrerot: Making Teasel Root Tincture .

Se Leverandører av urter for en oversikt over hvor Tincture of Teasel Root (kardeborrerottinktur) kan kjøpes.

* Oppført på Statens legemiddelverks Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning pr. 07.12.2020 

Publisert 09.06.2013
Lenker oppdatert 01.01.2024

Startside