Mest virksomme urter mot borreliose

Kardeborre (Dipsacus sylvestris / D. fullonum)                      Foto © Rolv Hjelmstad

 

Norsk Engelsk Latin
Astragalus* Astragalus Astragalus membranaceous
Kalmeg Andrographis / Green chiretta Andrographis paniculata
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa
Parkslirekne / Japanslirekne  Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum
Russisk rot / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus

*Astragalus skal kun brukes i tidlig fase av borreliose, ikke i senere faser.

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.

Statens legemiddelverks klassifisering av urter:  1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Forskrift om klassifisering av legemidler oppheves og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering. Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt. På legemiddelverkets nettside, Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter, kan man bl.a. lese følgende: «Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, nedenfor er en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet ved å lese om kriteriene for klassifisering. …»

Reviderte liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 29.06.20)

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997)/ Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Oppdatert 18.08.2021

Startside

image_print
Rull til toppen