Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid – et tilbud også for borrelioserammede

 

Av Laila Wold

Det finnes et glimrende tilbud om trening som er rettet mot personer mellom 18 og 67 år som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og som mottar en offentlig ytelse: Aktiv på Dagtid. Dette tilbudet kan være aktuelt for dem som er rammet av borreliose, selv om eventuell deltakelse naturlig nok være avhengig av hva slags form man er i.

Det har vist seg at trening er særdeles viktig for personer som er rammet av Lyme borreliose. Trening bidrar til at lymfesystemet aktiveres, og at sirkulasjon og utskillelse forbedres. Det gunstige ved treningen antas også å henge sammen med at borreliabakterien er meget følsom for varme, og at høyere kroppstemperatur som følge av trening bidrar til å få bakterien ut av vev og muskler og inn i blodbanen der immunforsvaret, eventuelt ved hjelp av f.eks. antibiotika, kan ta hånd om den. En av de fremste ekspertene på borreliose i USA og internasjonalt, dr. Joseph Burrascano, sier blant annet dette. Han sier videre at borreliabakterien dør når den er utsatt for selv svært små konsentrasjoner av oksygen, og at trening av den grunn også er nyttig. Uansett sier han at trening er en forutsetning for å bli frisk av borreliose. Badstue ansees også for å være gunstig ettersom borreliabakterien trives på en temperatur med 36° C, mens den blir uvirksom på 42° C og høyere. (Jf. kilder nederst på denne siden)

Selvfølgelig vil det være ekstra utfordrende å gjennomføre noen som helst form for trening for dem som er hardt rammet fysisk av borreliose. For dem som ikke har de fysiske symptomene, burde det kunne være lettere å aktivisere seg gjennom trening.

Tilbudet Aktiv på Dagtid er rettet mot dem som mottar en av følgende ytelser:

   • Sykepenger
   • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
   • Uføreytelse
   • Overgangsstønad
   • Dagpenger
   • Økonomisk sosialstøtte
   • Eller som jobber i en IA-bedrift (inkluderende arbeidslivsavtale)

Pris for treningskort er avhengig av hvilken ytelse man mottar. Deltakerne må dokumentere at de står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Treningsformene som tilbys varierer fra kommune til kommune og kan inkludere helsestudio, timer i sal, spinning, yoga, qigong, pilates, svømming og andre vannaktiviteter, ballaktiviteter og stavgang. Treningstilbudet endrer seg også noe fra sesong til sesong og tilpasses årstidene. Treningen foregår med profesjonelle treningsinstruktører.

Ditt Treningssenter / Aktiv på dagtid, Moss

I Østfold er Østfold idrettskrets ansvarlig for opplegget, og her er nesten alle kommunene med i Aktiv på Dagtid.

Østfold idrettskrets sier blant annet følgende om tilbudet: «Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Østfold idrettskrets til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø. ApD setter den enkeltes mestring og iboende krefter i fokus. Ved gradvis å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet.

ApD tilbyr daglig og allsidig fysisk aktivitet. Tilbudet er godt tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske og psykiske problemer. Som brobygger mellom idrett og helse er ApD et tilbud med lavterskel. Her kan man delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller problemer.

Alle som deltar i ApD blir møtt på samme måte: vennlig, inkluderende og med det grunnsyn at alle kan være med. Betingelsen er at deltagerne har et funksjonsnivå som gjør dem i stand til å forstå og følge bestemte trivselregler, samt at de selv ønsker et visst utbytte av treningen og samværet med andre mennesker. … Gjennom fysisk aktivitet blir ApD et ledd i menneskers egen selvhjelpsprosess. … Det legges stor vekt på det sosiale før, under og etter trening.»

Ditt Treningssenter / Aktiv på Dagtid, Moss

 

Vitale begreper for ApD i Østfold er:

  • Spennende og utfordrende opplevelser
  • Enkle, lystbetonte og morsomme aktiviteter
  • Glede, trivsel og trygghet
  • Positive mestringsopplevelser
  • Overskudd
  • Opplevelse av å delta i noe meningsfullt
  • Sosialt nettverk, fellesskap og samhandling

 

Når man er rammet av borreliose (og andre alvorlige sykdommer), kan det være vanskelig overhodet å komme seg opp av sengen til tider. I tillegg til gevinsten ved å delta i fysisk trening har det en positiv effekt å være knyttet til en aktivitet som ApD som motiverer en til å komme seg opp, komme seg til et sted og ha en avtalt tid.

Se «To små flåttbitt» for et eksempel på hvor gunstig deltakelse i ApD har vært for en borrelioserammet.

Det ser ikke ut til at det finnes en landsoversikt over fylker som har tilbud om Aktiv på Dagtid. Verken Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet eller Arbeids- og velferdsdirektoratet har en slik oversikt. Norges idrettsforbund har derimot oversikt over de fem fylkene der idrettskretsene er involvert i ApD. Det gjelder følgende fylker:

Ta kontakt med idrettskretsene i disse fylkene for å finne ut hvor det er mulig å delta på ApD. Norges idrettsforbund har opplyst at det finnes kommuner som organiserer ApD uten at idrettskretsene i fylket er involvert. De som er interessert i å delta i Aktiv på Dagtid i ett av fylkene som ikke er nevnt over, bør derfor ta kontakt med servicetorget i kommunen, eventuelt kontakte fylket, for å finne ut om det er tilbud om ApD der de bor.

 

Kilder:
Burrascano, Joseph: Advanced Topics in Lyme Disease  (spesielt s. 31)
Life Moves: How to Stay Active if You Have Lyme Disease
Lyme Hope:  
Interview Dr. Aieta (Ikke tilgjengelig pr. 20.08.2019)
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (s. 107 & s. 149), North Atlantic Books
Østfold idrettskrets / Aktiv på Dagtid

 

Publisert 07.06.2013
Lenker oppdatert 01.01.2024

Startside

image_print

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Skroll til toppen