Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Månefaser

 

Av Laila Wold

Både urtemedisinere og skolemedisinere nevner at borreliabakterien har en fire ukers / 28 dagers rytme. Det antas at spiroketene når reproduksjonshøyder en gang i måneden. Dette innebærer at bakteriens aktivitet, og dermed symptomene, tiltar og minker i løpet av en fire ukers syklus. Noen mener at symptomene forverres ved fullmåne. Andre igjen sier at det vil variere – noen føler seg dårligere ved fullmåne, mens andre opplever forverring ved nymåne.

I den fascinerende boken Healing Lyme Disease Naturally refererer forfatteren, Wolf D. Storl, til et møte med en eldre, kvinnelig urteekspert fra Bayern. Hun hadde hørt ham fortelle om de gode erfaringer med kardeborre i forbindelse med behandling av borreliose, og hun kunne fortelle at dette var velkjent i hennes tradisjon. Urteeksperten hadde utarbeidet en fire-ukers kur, som også ble benyttet mot borreliose. Kuren innebar blant annet å drikke te av kardeborrerot hver dag i løpet av de fire ukene. Hun sa at «de små ormene» er tilpasset månefasene, og at de reproduserer seg hver 28. dag. Av den grunn anbefalte hun en tekur med kardeborrerot en helg i måneden i året etter at fire-ukers kuren var gjennomført. (Storl 2005: 209-211)

Ut fra min bakgrunn som astrolog syntes jeg informasjonen om den månedlige syklusen var uhyre interessant da jeg oppdaget den. På det tidspunkt førte jeg en dagbok, både fordi jeg ønsket å holde rede på det som skjedde i min samhandling med norsk helsevesen, og fordi jeg prøvde å skaffe meg en oversikt over symptomene som vandret rundt i kroppen. Ettersom dagboken ble ført i et elektronisk regneark,  var det en smal sak å tilføye en ekstra kolonne der datoer for ny- og fullmåne kunne registreres. Jeg hadde forventet at tiden ved fullmåne ville være mest utfordrende for meg, men til min overraskelse oppdaget jeg – da jeg gikk tilbake i tid – at mine symptomer forverret seg ved nymåne. Det viste seg faktisk å være ganske gjennomført. På grunn av dette lærte jeg meg å ta hensyn til at mine «nedturer» kunne forekomme ved nymåne, og jeg tok det med i betraktning da jeg planla mine avtaler osv.

En ting jeg lærte av å lytte til og lese om råd i forbindelse med borreliose, var at det ville være fornuftig å iverksette amalgamsanering som et ledd i avgiftingen. For å være på den sikre siden med hensyn til mulig kvikksølvforgiftning, unngikk jeg derfor å gjøre avtale med tannlegen rundt nymåne ettersom jeg hadde kartlagt at det var en sårbar tid for meg. Tannlegen mente forøvrig at det ikke skulle være noe problem, ettersom utstyret er utmerket og han dessuten har mange års erfaring med amalgamsanering.

Når man er oppmerksom på at en periode av måneden kan være mer utfordrende enn andre tider, behøver man heller ikke bli så slått ut av noe som kan se ut som et tilbakeskritt, for man innser at det er del av en rytme.

Hvis du skulle føle deg motivert til å kartlegge hvorvidt månefasene har noen betydning for deg, kan det f.eks. være en idé å ta utgangspunkt i en symptomliste (se. f.eks. lenken til Norsk Lyme Borreliose-Foreningens liste under  Symptomer), og ved hjelp av denne sjekke om noen av dine symptomer endrer seg ved nymåne eller fullmåne. Eller bare notere noen få stikkord i en almanakk – det er også mulig. Du kan også skrive ut  oversikten over månefasene som følger nede på siden her. Dersom man avdekker at det er en sammenheng mellom månefasene og ens opp- og nedturer, kan det å registrere månefasene konsekvent være til god hjelp.

 

Kilder:

Lady Barbara / Lady Barbara’s Garden / Personlig kommunikasjon

Buhner, Stephen Harrod, Healing Lyme, 2005 (s. 37)

Burrascano, Joseph J. Jr., Advanced Topics in Lyme Disease  (s. 26)

Storl, Wolf D., Healing Lyme Disease Naturally, 2010 (s. 56-57, 179 og 209-211)

Foto: Moon Phases bruna :] / Foter.com / CC BY-NC-ND

 

Månefaser 2021

Januar 2021  
13 Nymåne
28 Fullmåne
Februar  
11 Nymåne
27 Fullmåne
Mars  
13 Nymåne
28 Fullmåne
April  
12 Nymåne
27 Fullmåne
Mai  
11 Nymåne
26 Fullmåne  / måneformørkelse
Juni  
10 Nymåne / solformørkelse
24 Fullmåne
Juli  
10 Nymåne
24 Fullmåne
August  
8 Nymåne
22 Fullmåne
September  
7 Nymåne
21 Fullmåne
Oktober  
6 Nymåne
20 Fullmåne
November  
4 Nymåne
19 Fullmåne/ måneformørkelse
Desember  
4 Nymåne / solformørkelse
19 Fullmåne

 

Månefaser

 

Månefaser 2020

Januar 2020  
10 Fullmåne / måneformørkelse
24 Nymåne
Februar  
9 Fullmåne
23 Nymåne
Mars  
9 Fullmåne
24 Nymåne
April  
8 Fullmåne
23 Nymåne
Mai  
7 Fullmåne
22 Nymåne
Juni  
5 Fullmåne / måneformørkelse
21 Nymåne / solformørkelse
Juli  
5 Fullmåne / måneformørkelse
20 Nymåne
August  
3 Fullmåne
19 Nymåne
September  
2 Fullmåne
17 Nymåne
Oktober  
1 Fullmåne
16 Nymåne
31 Fullmåne
November  
15 Nymåne
30 Fullmåne / måneformørkelse
Desember  
14 Nymåne / solformørkelse
30 Fullmåne

 

Fullmånen og jorda

Fullmånen og jorda

 

Publisert 15.06.2013
Lenker oppdatert 07.12.2019
Oversikt over månefaser oppdatert 01.01.2021

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre