Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

To hjerneskanner

Dette er to hjerneskanner, henholdsvis fra 2006 og 2012. I perioden 2006-2011 var det store kognitive problemer samt depresjon, og skannen fra 2006 dokumenterte at det var problemer. Disse problemene opphørte etter bruk av Tinktur av kardeborrrerot (Tincture of Teasel Root) på en lav dose, til sammen to 30 ml flasker, over  7 ½ måneder. Hjerneskannen  fra 2012 viste at tidligere dokumenterte problemer med hjernen ikke lenger var til stede.

Personlige data er slettet fra hjerneskannene.

Hjerneskann 2006 

Det ble injisert et radioaktivt sporstoff i blodet som fulgte blodstrømmen opp i hjernen, og som deretter kunne kartlegges ved hjelp av en såkalt SPECT-skanning. Skannen viste at det var nedsatt aktivitetsopptak i små områder av høyre isselapp, tinninglapp og bakhodelapp. Videre var det lett nedsatt aktivitetsopptak i små områder av venstre bakhodelapp og tinninglapp. Konklusjonen var at dette trolig skyldtes mange små blodpropper i hjernen.

 

Hjerneskann 2006

Hjerneskann 2006

 

Hjerneskann 2012

Hjernescannen (PET) ble foretatt på Rikshospitalet / Universitetssykehuset i april 2012. Den viste at det ikke var noen patologiske tegn til forandringer verken i storhjernen (cerebrum) eller lillehjernen (cerebellum), og at PET av storhjernen viste normale forhold.  Tinktur av kardeborrerot hadde utvilsomt vært til stor nytte!

 

Hjerneskann 2012

 

Frontal lobe = frontallapp = pannelapp

Temporal lobe = temporallapp = tinninglapp

Parietal lobe = parietallapp = isselapp

Occipital lobe = oksipitallapp = bakhodelapp

 

 

 

Publisert 11.06.2013
Oppdatert 09.12.2019
Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre