Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Urteoversikt

Et utvalg virksomme urter

Forebygging mot borreliose

Koinfeksjoner

TBE-virus (skogflåttencefalitt)

 

Oversikten over anbefalte urter er laget på grunnlag av informasjon fra amerikansk og tysk (oversatt) litteratur, jf. oppgitte kilder på hver undermeny.

Vær oppmerksom på at de fleste urtene i undermenyene er lenket til Urtekilden, som har utførlig og meget nyttig informasjon om den enkelte urt. Urtens norske navn er da merket med blått, og det har en klikkbar lenke. I de få tilfellene Urtekilden ikke har informasjon om urten, er det norske navnet i sort tekst. I et par tilfeller, der det kun er fotografier av en plante, er det lenket til Urtekildens bildegalleri. I tillegg til å være urteekspert, botaniker og forfatter, er Rolv Hjelmstad, som sammen med sine kone Christina Hjelmstad driver Urtekilden, også naturfotograf, og det er en fryd å «gå på vandring» gjennom bildegalleriet.

Det er ikke uventet at det kan dukke opp noen spørsmål når folk hører at

  •  så mange forskjellige deler av kroppen kan være berørt av borreliose (jf. Et utvalg virksomme urter )
  •  det finnes mange urter som er virksomme mot borreliose.

Når det gjelder spørsmålet om det virkelig er tilfellet at så mange forskjellige deler av kroppen kan være berørt av borreliose, har Stephen H. Buhner – amerikansk urtemedisiner og psykoterapeut – i sin glimrende bok Healing Lyme- Natural Healing and Prevention of Lyme Borreliose and Its Coinfections (2005) en god forklaring på årsaken til dette. Han sier at fordi spiroketene (bakterien) har forskjellige undergrupper, fordi hvert menneskes immunsystem er forskjellig og fordi spiroketene går til forskjellige områder av kroppen hos ulike mennesker, er det stor variasjon i symptomene. (Buhner 2005: 33)

Se også Symptomer.

Borreliose kalles en multiorgansykdom ettersom den kan ramme mange organer. Av den grunn blir det stor bredde i sykdomsbildet, og sykdommen kan skade hele kroppen. Borreliose blir også kalt den «den store imitator» fordi den kan etterligne andre sykdommer, som f.eks. ALS, en alvorlig nervesykdom.

Når det gjelder spørsmålet om det virkelig finnes så mange urter som er virksomme mot borreliose, kan man lure på om dette har noe for seg når mye av informasjonen er hentet fra USA. Det antas at det er ulike undergrupper av borreliabakterien i USA og i Europa, og av den grunn kan man lure på om urter som hjelper for borreliose i USA, vil være til nytte i Europa. Situasjonen er den at det finnes minst tre undergrupper av borreliabakterien, Borrelia afzelii, Borrelia garinii og Borrelia burgdorfer sensu stricto, og det er en generell oppfatning at den sistnevnte – som gir leddbetennelser – stort sett forårsaker Lyme borreliose i USA. I boken Healing Lyme sier imidlertid Stephen H. Buhner at selv om det anses at B.b. sensu stricto primært forårsaker Lyme borreliose i USA, finnes alle tre typene både i USA, Europa og Asia, og at de ikke er begrenset til spesifikke kontinenter. (Buhner 2005: 11)

Forfatteren av boken Healing Lyme Disease Naturally er den tyske medisinske antropologen og etnobotanikeren Wolf D. Storl. Hans personlige erfaring både med kardeborreroten (Dipsacus sylvestris / D. fullonum) og andre urter, er fra Europa. I boken gis det flere eksempler på andre personer i Europa som også har gjenvunnet helsen bl.a. takket være roten av kardeborre.

 

Skandinaviske navn på kardeborre (Dipsacus sylvestris / D. fullonum)

Det gjøres oppmerksom på at denne planten har forskjellige navn på henholdsvis dansk, norsk og svensk.

Dansk: Gærde-Kartebolle
Norsk: Kardeborre
Svensk: Kardvädd

Se Den virtuella floran fra Naturhistoriska riksmuseet i Sverige.

Planten som på svensk heter «Stor kardborre» (Arctium lappa), heter «storborre» på norsk, jf. Den virtuella floran. Storborre kan også brukes mot borreliose, og den er nevnt flere steder under Et utvalg virksomme urter. Det er imidlertid viktig at den ikke forveksles med det som på norsk heter kardeborre, noe som fort kan skje på grunn av likhet i navn på norsk og svensk på to forskjellige planter!

Publisert 15.06.2013
Revidert 23.08.2014
Lenker oppdatert 01.12.2019

 

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre