Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Ansikt, øye og øre

 

Gravmyrt (Vinca minor) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Halvsidig ansiktslammelse / Bells lammelse

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha ikke klassifisert
 

Øye

Gravmyrt  / storgravmyrt Periwinkle Vinca minor / V. major LR
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha ikke klassifisert
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum IL
 

Øre

Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra /( S. cepharantha) ikke klassifisert
 
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner
og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)

 

Publisert 19.05.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre