Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Anti-spiroket-virkning

 

Sarsaparilla (Smilax spp.)                    Foto © Rolv Hjelmstad

 
 
Norsk Engelsk Latin
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp.
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha
 
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Forskrift om klassifisering av legemidler oppheves og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering.
Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt.
 
På legemiddelverkets nettside kan man lese følgende om urter: “Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, men her en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet.” Se Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter.
 
Reviderte liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 29.06.20)
 
 
Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997) / Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Revidert 12.10.2020
 
 

Et utvalg virksomme urter

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre