Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Avgiftende, svettedrivende og utskillende

 

Klengemaure (Galium aparine) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Avgiftende

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Gulmaure Lady’s Bedstraw Galium verum IL
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Klengemaure Cleavers Galium aparine IL
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum IL
 
 
 

Lind (Tilia cordata) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Svettedrivende

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Legepestrot  / pestrot Butterbur / Bog Rhubarb Petasites hybridus (officinalis) IL
Rørhestemynte Bee Balm / Sweet Leaf Monarda fistulosa ikke klassifisert
Lind  / storlind Linden Tilia cordata / T. platyphyllos IL
Svarthyll Elderberry Sambucus nigra IL

 

 

Artisjokk (Cynara scolymus) Foto © Rolv Hjelmstad

Utskillende – nevrotoksiner

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Artisjokk Artichoke Cynara cardunculus / C. scolymus IL
Gurkemeie Curcuma / Turmeric Curcuma longa IL
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum IL
Koriander Coriander Coriandrum sativum IL
Mariatistel Lady’s Thistle /Milk Thistle / Holy Th. Silybum marianum IL
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum IL
Psylliumfrø / loppekjempe Psyllium Plantago psyllium / P. afra IL
Storborre Burdock Arcticum lappa IL
Svaleurt Celandine / Swallow Wort Chelidonium majus LR

 

Utskillende – nevrotoksiner – annet

Jordskokk (Helianthus tuberosus)                                         Foto west1 / 123RF Stock Photo

 

Norsk Engelsk Latin
Jordskokk Jerusalem Artichoke Helianthus tuberosus
 
 Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre