Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Avgiftende, svettedrivende og utskillende

 

Klengemaure (Galium aparine) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Avgiftende

Norsk Engelsk Latin
Gulmaure Lady’s Bedstraw Galium verum
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata
Klengemaure Cleavers Galium aparine
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum
 
 
 

Lind (Tilia cordata) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Svettedrivende

Norsk Engelsk Latin
Legepestrot  / pestrot Butterbur / Bog Rhubarb Petasites hybridus (officinalis)
Rørhestemynte Bee Balm / Sweet Leaf Monarda fistulosa
Lind  / storlind Linden Tilia cordata / T. platyphyllos
Svarthyll Elderberry Sambucus nigra

 

 

Artisjokk (Cynara scolymus) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Utskillende – nevrotoksiner

Norsk Engelsk Latin
Artisjokk Artichoke Cynara cardunculus / C. scolymus
Gurkemeie Curcuma / Turmeric Curcuma longa
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum
Koriander Coriander Coriandrum sativum
Mariatistel Lady’s Thistle /Milk Thistle / Holy Th. Silybum marianum
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum
Psylliumfrø / loppekjempe Psyllium Plantago psyllium / P. afra
Storborre Burdock Arcticum lappa
Svaleurt Celandine / Swallow Wort Chelidonium majus

 

Utskillende – nevrotoksiner – annet

Jordskokk (Helianthus tuberosus)                                         Foto west1 / 123RF Stock Photo

 

Norsk Engelsk Latin
Jordskokk Jerusalem Artichoke Helianthus tuberosus
 
 Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Forskrift om klassifisering av legemidler oppheves og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering.
Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt.
 
På legemiddelverkets nettside kan man lese følgende om urter: “Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, men her en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet.” Se Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter.
 
Reviderte liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 29.06.20)
 
 
Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)

 

Publisert 14.06.2013
Revidert 12.10.2020
 
 
Et utvalg virksomme urter

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre