Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Erythema migrans (EM) og akrodermatitt

 

Parkslirekne (Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum IL
Sarsaparilla Sarsaparilla /Smilax Smilax spp. IL
 
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner
og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre