Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Hjernetåke, depresjon og søvnløshet

 

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)                                 Foto © Rolv Hjelmstad

 

Hjernetåke / kognitive funksjoner

Norsk Engelsk Latin
Ashwagandha Ashwagandha Withania somnifera
Gravmyrt / storgravmyrt * Periwinkle Vinca minor / V. major
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata
Kardeborre Teasel  Dipsacus sylvestris / D. fullonum
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa
Kråkefot, myk Club Moss Lycopodium clavatum
Parkslirekne   / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum
Russisk rot  / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp.
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha
Oppført på Statens legemiddelverks Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning
 
 

 

Russisk rot (Eleutherococcus senticosus) Foto © Rolv Hjelmstad

 

 Depresjon

Norsk Engelsk Latin
Russisk rot / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus
 
 

Ashwagandha (Withania somifera) Foto © Rolv Hjelmstad

  

Søvnløshet

Norsk Engelsk Latin
Ashwagandha Ashwagandha Withania somnifera
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Forskrift om klassifisering av legemidler oppheves og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering.
Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt.
 
På legemiddelverkets nettside kan man lese følgende om urter: “Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, men her en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet.” Se Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter.
 
Reviderte liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 29.06.20)
 
 
Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997) 

 

Publisert 14.06.2013
Revidert 12.10.2020
 
 

Et utvalg virksomme urter

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre