Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Hjernetåke, depresjon og søvnløshet

 

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)                                 Foto © Rolv Hjelmstad

 

Hjernetåke / kognitive funksjoner

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Ashwagandha Ashwagandha Withania somnifera LR
Gravmyrt / storgravmyrt Periwinkle Vinca minor / V. major LR
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Kardeborre Teasel  Dipsacus sylvestris / D. fullonum IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Kråkefot, myk Club Moss Lycopodium clavatum L
Parkslirekne   / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum IL
Russisk rot  / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus IL
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp. IL
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha ikke klassifisert
 
 
 

Russisk rot (Eleutherococcus senticosus) Foto © Rolv Hjelmstad

 

 Depresjon

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Russisk rot / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus IL
 
 

Ashwagandha (Withania somifera) Foto © Rolv Hjelmstad

  

Søvnløshet

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Ashwagandha Ashwagandha Withania somnifera LR
 
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997) 

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre