Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Hjerte, lever og milt

 

Hagtorn (Crataegus monogyna)                                             Foto © Rolv Hjelmstad

 Hjerte

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus * Astragalus Astragalus membranaceous L
Hagtorn Hawthorn Crataegus oxyacantha / C. monogyna L
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum IL
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha ikke klassifisert
Tannstikke  / Khella Khella Ammi visnaga LR
*Astragalus skal kun brukes i tidlig fase av borreliose, ikke i senere faser. 
 
 
 

 

Svaleurt (Chelidonium majus) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Lever

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum IL
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp. IL
Storborre Burdock Arcticum lappa IL
Svaleurt Celandine / Swallow Wort Chelidonium majus LR
Taskeblom Red Root Ceanothus americanus ikke klassifisert

 

 

Taskeblom (Ceanothus americanus) Foto Wikipedia

 

Milt

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus * Astragalus Astragalus membranaceous L
Maigull Golden Saxifrage Chrysosplenium alternifolium ikke klassifisert
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum IL
Taskeblom Red Root Ceanothus americanus ikke klassifisert
 *Astragalus skal kun brukes i tidlig fase av borreliose, ikke i senere faser. 
 
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997) / Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre