Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Immunsystemet og lymfesystemet

 

Feberhjortetrøst (Eupatorium perfoliatum)                        Foto © Rolv Hjelmstad

 

Immunsystemet

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus * Astragalus Astragalus membranaeceous L
Feberhjortetrøst Boneset / Feverwort Eupatorium perfoliatum LR
Gurkemeie Curcuma / Turmeric Curcuma longa IL
Hjortetrøst Hemp Agrimony / Water Hemp Eupatorium cannabinum LR
Jernurt Vervaine Verbena officinalis IL
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Malurt Wormwood Artemisia absinthium L
Misteltein Mistletoe Viscum album LR
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica / Polygonum cuspidatum IL
Russisk rot / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus IL
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp. IL
Purpursolhatt Purple Coneflower Echinacea purpurea IL
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha ikke klassifisert
Svarthyll Elderberry Sambucus nigra IL
 *Astragalus skal kun brukes i tidlig fase av borreliose, ikke i senere faser. 
 
 
 

Taskeblom (Ceanthus americanus) Foto Wikipedia

 

Lymfesystemet

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Brunrot Common Figwort Schrophularia nodosa ikke klassifisert
Gulmaure Lady’s Bedstraw Galium verum IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Kermesbær Poke Root Phytolacca decandra / P. americana ikke klassifisert
Klengemaure Cleavers Galium aparine IL
Misteltein Mistletoe Viscum album LR
Purpursolhatt Purple Coneflower Echinacea purpurea IL
Rognebær Rowanberry Sorbus aucuparia IL
Storborre Burdock Arcticum lappa IL
Taskeblom Red Root Ceanothus americanus ikke klassifisert
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997) / Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre