Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Ledd og muskler

 

Stornesle (Urtica dioica) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Ledd

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Djevleklo  / Venustorn Devil’s Claw Harpagophytum procumbens L
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum IL
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha ikke klassifisert
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp. IL
Storborre Burdock Arcticum lappa IL
Stornesle  / brennesle Nettle Urtica dioica IL

 

 

Kardeborre (Dipsacus sylvestris / D. fullonum)      Foto © Rolv Hjelmstad

 

Muskler

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L

 

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997) 

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre