Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Nevroborreliose

 

Russisk rot (Eleutherococcus senticosus) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus* Astragalus Astragalus membranaceous L
Kardeborre Teasel Dipsacus sylvestris / D. fullonum IL
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Parkslirekne  / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum IL
Russisk rot  / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus IL
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp. IL
Stephania Stephania Root
 Stephania tetrandra / S. cepharantha ikke klassifisert
*Astragalus skal kun brukes i tidlig fase av borreliose, ikke i senere faser. 
 
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Lady Barbara: Kardeborrerot som forbundsfelle 
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
 

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre