Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Smertestillende

Katteklo (Uncaria tomentosa)              Foto Wikipedia

 

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Djevleklo / Venustorn  Devil’s Claw Harpagophytum procumbens L
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Sarsaparilla Sarsaparilla / Smilax Smilax spp. IL
 
Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon

 

Publisert 19.05.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre