Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Forebygging mot borreliose

 

Astragalus (Astragalus membranaceus)                                  Foto © Rolv Hjelmstad

 

Forebygging i områder med mye flått  – hele året

Norsk Engelsk Latin
Astragalus Astragalus Astragalus membranaceous

 

Katteklo (Uncaria tomentosa)            Foto Wikipedia

 

Forebygging ved starten av flåttsesongen

Norsk Engelsk Latin
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa
Homøopatisk borrelia nosode D30 Homeopathic borrelia nosode (D) 30C  

 

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Forskrift om klassifisering av legemidler oppheves og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering. Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt.
 
På legemiddelverkets nettside kan man lese følgende om urter: “Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, men her en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet.” Se Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter.
 
Reviderte liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 29.06.20)
 
 
Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
 

 

Publisert 14.06.2013
Revidert 12.10.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre