Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Forebygging mot borreliose

 

Astragalus (Astragalus membranaceus)                                  Foto © Rolv Hjelmstad

 

Forebygging i områder med mye flått  – hele året

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus Astragalus Astragalus membranaceous L

 

Katteklo (Uncaria tomentosa)            Foto Wikipedia

 

Forebygging ved starten av flåttsesongen

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa L
Homøopatisk borrelia nosode D30 Homeopathic borrelia nosode (D) 30C    

 

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
 

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre