Forebygging mot borreliose

 

Astragalus (Astragalus membranaceus)
Foto © Rolv Hjelmstad

 

Forebygging i områder med mye flått  – hele året

Norsk Engelsk Latin
Astragalus Astragalus Astragalus membranaceous

 

Katteklo
Katteklo (Uncaria tomentosa)
Foto Wikipedia

 

Forebygging ved starten av flåttsesongen

Norsk Engelsk Latin
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata
Katteklo Cat’s Claw / Samento Uncaria tomentosa
Homøopatisk borrelia nosode D30 Homeopathic borrelia nosode (D) 30C  

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.

Statens legemiddelverks klassifisering av urter:  1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Klassifisering av legemidler og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering. Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt. På legemiddelverkets nettside, Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter, kan man bl.a. lese følgende: «Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, nedenfor er en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet ved å lese om kriteriene for klassifisering. …»

Revidert liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 07.12.2020)

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997)/ Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 01.01.2024

Startside

image_print
Skroll til toppen