Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

Koinfeksjoner

 

Tidløs (Colchicum autumnale) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Anaplasmose / Ehrlichia

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus * Astragalus Astragalus membranaceous L
Tidløs Autumn crocus Colchicum autumnale LR
 *Astragalus skal kun brukes i tidlig fase av borreliose, ikke i senere faser. 

 

Sida (Sida acuta) Foto Wikipedia

 

Babesia

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Alchornea Alchornea cordifolia Alchornea cordifolia ikke klassifisert
Feberhjortetrøst Boneset / Feverwort Eupatorium perfoliatum LR
Cryptolepis Cryptolepis Cryptolepis sanguinolenta ikke klassifisert
Neem Neem Azadirachta indica LR
Sida Common Wireweed
 Sida acuta 
 ikke klassifisert

 

Mariatistel (Silybum marianum) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Bartonella

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Feberhjortetrøst Boneset / Feverwort Eupatorium perfoliatum LR
Hagtorn Hawthorn Crataegus oxyacantha / C. monogyna L
Mariatistel Lady’s Thistle /Milk Thistle / Holy Th. Silybum marianum IL
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum IL
Sida Common Wireweed
 Sida acuta 
 ikke klassifisert

 

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»

 

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme 
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew / Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre