Koinfeksjoner

 

Tidløs (Colchicum autumnale)
Foto © Rolv Hjelmstad

 

Anaplasmose / Ehrlichia

Norsk Engelsk Latin
Astragalus * Astragalus Astragalus membranaceous
* Autumn crocus Colchicum autumnale
Oppført på Statens legemiddelverks Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning pr. 07.12.2020

* Astragalus skal kun brukes i tidlig fase av borreliose, ikke i senere faser. 

 

Sida (Sida acuta)
Foto Wikipedia

 

Babesia

Norsk Engelsk Latin
Alchornea Alchornea cordifolia Alchornea cordifolia
Feberhjortetrøst Boneset / Feverwort Eupatorium perfoliatum
Cryptolepis Cryptolepis Cryptolepis sanguinolenta
* Neem Azadirachta indica
Sida Common Wireweed
 Sida acuta 


Oppført på Statens legemiddelverks Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning pr. 07.12.2020

Mariatistel (Silybum marianum)
Foto © Rolv Hjelmstad

 

Bartonella

Norsk Engelsk Latin
Feberhjortetrøst Boneset / Feverwort Eupatorium perfoliatum
Hagtorn Hawthorn Crataegus oxyacantha / C. monogyna
Mariatistel Silybum marianum
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum
Sida Common Wireweed
 Sida acuta 


Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.

Statens legemiddelverks klassifisering av urter:  1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Klassifisering av legemidler og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering. Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt. På legemiddelverkets nettside, Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter, kan man bl.a. lese følgende: «Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, nedenfor er en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet ved å lese om kriteriene for klassifisering. …»

Revidert liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 07.12.2020)

Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)
Wood, Matthew: The Book of Herbal Wisdom (1997)/ Personlig kommunikasjon

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 01.01.2024

Startside