Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

TBE-virus (skogflåttencefalitt)

 

Russisk rot (Eleutherococcus senticosus) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Forebygging mot TBE 

Norsk Engelsk Latin
Astragalus Astragalus Astragalus membranaceous
Russisk rot / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus

 

Svarthyll (Sambucus nigra) Foto © Rolv Hjelmstad

 

TBE-infeksjon

Norsk Engelsk Latin
Astragalus Astragalus Astragalus membranaceous
Feberhjortetrøst Boneset / Feverwort Eupatorium perfoliatum
Gullris Goldenrod Solidago virgaurea
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata
Lomatium Lomatium Lomatium dissectum
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum
Prikkperikum / Johannesurt St.John’s Wort Hypericum perforatum
Ryllik Yarrow Achillea millefolium
Sitronmelisse Lemon Balm Melissa officinalis
Purpursolhatt Purple Coneflower Echinacea purpurea
Stornesle / brennesle Nettle Urtica dioica
Svarthyll Elderberry Sambucus nigra

 

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
1. juli 2020 ble forskrift om klassifisering av legemidler (legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten) opphevet. Se Forskrift om klassifisering av legemidler oppheves og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering.
Dette omfatter således den tidligere Urtelisten (der urter ble klassifisert som reseptpliktig legemiddel, legemiddel eller ikke legemiddel/handelsvare). Denne ordningen har nå opphørt.
 
På legemiddelverkets nettside kan man lese følgende om urter: “Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, men her en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet.” Se Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse / Urter.
 
Reviderte liste over urter: Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (Legemiddelverket 29.06.20)
 
 
Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)

 

Publisert 14.06.2013
Revidert 12.10.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre