Informasjon om Lyme borreliose og urtebasert behandling av Lyme borreliose

TBE-virus (skogflåttencefalitt)

 

Russisk rot (Eleutherococcus senticosus) Foto © Rolv Hjelmstad

 

Forebygging mot TBE 

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus Astragalus Astragalus membranaceous L
Russisk rot / sibirsk gingseng Siberian gingseng / Eleuthero Eleutherococcus senticosus IL

 

Svarthyll (Sambucus nigra) Foto © Rolv Hjelmstad

 

TBE-infeksjon

Norsk Engelsk Latin Urtelistens klassifisering
Astragalus Astragalus Astragalus membranaceous L
Feberhjortetrøst Boneset / Feverwort Eupatorium perfoliatum LR
Gullris Goldenrod Solidago virgaurea IL
Kalmeg Andrographis / Green Chiretta Andrographis paniculata IL
Lomatium Lomatium Lomatium dissectum ikke klassifisert
Parkslirekne / Japanslirekne Japanese Knotweed
 Fallopia japonica/ Polygonum cuspidatum IL
Prikkperikum / Johannesurt St.John’s Wort Hypericum perforatum L
Ryllik Yarrow Achillea millefolium IL
Sitronmelisse Lemon Balm Melissa officinalis IL
Purpursolhatt Purple Coneflower Echinacea purpurea IL
Stornesle / brennesle Nettle Urtica dioica IL
Svarthyll Elderberry Sambucus nigra IL

 

Viktig: Vennligst søk faglig veiledning mht. bruk, dosering, hvor ofte urten skal tas, eventuelle kontraindikasjoner og interaksjon med andre urter / medisiner.
 
 
Statens legemiddelverks klassifisering av urter:
Ikke legemiddel – IL (tidligere kalt Handelsvare / H, en betegnelse som fortsatt brukes i Legemiddelverkets Urteliste)  
Legemiddel – L
Reseptpliktig legemiddel – LR
Urter som ikke er klassifisert av Legemiddelverket, kommer per definisjon i kategorien «Legemiddel»
 
 
Kilder:
Buhner, Stephen H: Healing Lyme (2005) / Buhner Healing Lyme
Hjelmstad, Rolv / Urtekilden / Personlig kommunikasjon
Storl, Wolf D: Healing Lyme Disease Naturally (2010)

 

Publisert 14.06.2013
Lenker oppdatert 23.01.2020

Startside

Bakgrunnsfoto: Kardeborre